8 Days of Thailand

As we started walking towards the Boarding gate in Bangkok airport, So many things, so many memories, so many assignments we're giggling in my mind. Yes, It was a longest walk and decided capture all my memories in a blog. Thailand for honeymoon?????? Oh!!!! Everyone thinks its a hot darling place for the bachelors. Even … Continue reading 8 Days of Thailand

ನನ್ನ ಪಯಣದ ಜಾಡು ಹಿಡಿದು

Honeymoonಗೆ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ?? 😉 ಓಹ್ !!!! ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಗಳಿಗೆ ಇದು hot favorite ಸ್ಥಳವೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. Honeymoonಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಆಯ್ಕೆಗಳ ನಂತರ ಫುಕೆಟ್ ನನ್ನನ್ನು ಆಯಸ್ಕಾಂತದಂತೆ ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ಅತ್ಯುತ್ಸಾಹದೊಂದಿಗೆ , Phuket -Krabi -Bangkok ಅನ್ನು 6 ರಾತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ,ಪಟ್ಟಾಯವಿಲ್ಲದೆ (ಭಾರವಾದ ಹೃದಯದಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟೆ) ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದೆ. ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು (ಥಾಯ್ ಏರ್‌ವೇಸ್), 3-ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು, ಈವೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್, ಎಸ್‌ಐಸಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಏಜೆನ್ಸಿಯ … Continue reading ನನ್ನ ಪಯಣದ ಜಾಡು ಹಿಡಿದು