ನನ್ನ ಪಯಣದ ಜಾಡು ಹಿಡಿದು

Honeymoonಗೆ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ?? 😉 ಓಹ್ !!!! ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಗಳಿಗೆ ಇದು hot favorite ಸ್ಥಳವೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. Honeymoonಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಆಯ್ಕೆಗಳ ನಂತರ ಫುಕೆಟ್ ನನ್ನನ್ನು ಆಯಸ್ಕಾಂತದಂತೆ ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ಅತ್ಯುತ್ಸಾಹದೊಂದಿಗೆ , Phuket -Krabi -Bangkok ಅನ್ನು 6 ರಾತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ,ಪಟ್ಟಾಯವಿಲ್ಲದೆ (ಭಾರವಾದ ಹೃದಯದಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟೆ) ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದೆ. ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು (ಥಾಯ್ ಏರ್‌ವೇಸ್), 3-ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು, ಈವೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್, ಎಸ್‌ಐಸಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಏಜೆನ್ಸಿಯ … Continue reading ನನ್ನ ಪಯಣದ ಜಾಡು ಹಿಡಿದು